Skip to main content

Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Dit is de privacyverklaring en algemene voorwaarden van Van Mil & Van Mil B.V., gevestigd te 5688 XG, Oirschot aan Den Uitvanck 15 A/B.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden verricht door Van Mil & Van Mil B.V. alsmede alle goederen geleverd door Van Mil & Van Mil B.V. zijn de algemene voorwaarden van Van Mil & Van Mil B.V. van toepassing. Deze kun je raadplegen door middel van het klikken op deze link.

Privacy verklaring

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

Van Mil & Van Mil B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten die noodzakelijk zijn voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Het verlenen van diensten/uitvoering van de overeenkomst;
  • Het factureren van verleende diensten/gekochte producten aan klanten;
  • Het communiceren met klanten;
  • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden, indien daarvoor door de klanten toestemming is gegeven.

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden

Van Mil & Van Mil B.V. kan uw gegevens verstrekken aan derden. Van Mil & Van Mil B.V. zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

Van Mil & Van Mil B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers van Van Mil & Van Mil B.V. heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de gegevens van de klanten om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Van Mil & Van Mil B.V. over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Van Mil & Van Mil B.V. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar Geoffrey de Kleijn (geoffrey@vanmilenvanmil.nl). Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Bewaartermijn

Van Mil & Van Mil B.V. bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd tenzij dit Van Mil & Van Mil B.V. op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan.

Van Mil & Van Mil B.V.

Den Uitvanck 15 A/B
5688 XG Oirschot

T: 0499 574214
E: info@vanmilenvanmil.nl